Uvjeti poslovanja

OPĆE UREDBE

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vaučera turističke agencije i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.
Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici turističke agencije Mirabella Tours i predstavljaju temelj za rješavanje eventualnih sporova između gosta i agencije.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a mjerodavno je hrvatsko pravo.

PRIJAVE I UGOVARANJE

Upiti i rezervacije se primaju e-mailom, telefonskim putem ili putem internet prodaje na web stranici agencije. Prilikom izvršene rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima pružanja agencijskih usluga te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u Općim uvjetima postaje pravna obveza za gosta i Agenciju.
Prilikom rezervacije klijent je dužan dati sve podatke koje zahtjeva rezervacijski postupak odnosno obrazac na našoj web stranici.

PLAĆANJA

Klijenti mogu platiti usluge gotovinom ili kreditnom karticom u hrvatskoj valuti.
Cijene svih naših ponuda ili kombinacija aranžmana su transparentno navedeni na web stranici Mirabella Tours d.o.o.
Za klijente koji vrše plaćanje kreditnom karticom Agencija će se naplatiti u valuti EURO (€) sa kreditne kartice gosta. Kartična kuća ili banka će konvertirati iznos u eurima sa valute kreditnog računa klijenta.
Klijentima se za izvršene usluge izdaju računi koji uključuju PDV prema hrvatskom zakonu.

PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Mirabella Tours zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Ukoliko Mirabella Tours turistička agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.
Ukoliko klijent napravi rezervaciju koju Agencija iz opravdanih razloga ne može ispuniti, klijentu se ne nudi alternativa koja mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog aranžmana.
U slučaju da klijent inzistira na promjeni ili otkazu rezervacije, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom) minimalno 24 sata prije polaska.
Ukoliko se klijent ne pojavi na dan izleta (koji je prethodno u cijelosti plaćen) ili ne najavi otkazivanje minimalno 24 sata prije polaska, Agencija zadržava pravo na cijeli iznos uplaćenog aranžmana.

PRTLJAGA I ZDRAVSTVENI PROPISI

Mirabella Tours ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu.
Klijent je dužan obavijestiti Mirabella Tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje aranžmana.

OSIGURANJE

Svi klijenti koji putuju prema aranžmanima koje organizira Mirabella Tours su pokriveni policom osiguranja ugovorenoj sa Euroherc Osiguranje d.d.. Dodatno osiguranje nije uključeno u cijenu paketa. Toplo preporučamo klijentima ugovaranje putnog osiguranja u zemlji iz koje dolaze.